Pomazanie chorých

„Svätým pomazaním nemocných a modlitbou kňazov celá Cirkev porúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby ich pozdvihol a zachránil. Ba ich aj povzbudzuje, aby boli na osoh Božiemu ľudu tým, že sa dobrovoľne pridružia ku  Kristovmu utrpeniu a jeho smrti.“ (KKC 1499)

 

Ako postupovať?


Sviatosť sa vysluhuje kedykoľvek na požiadanie a jedenkrát za rok pri sv. omši na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 11. februára, kedy je Svetový deň chorých. 

Táto sviatosť sa udeľuje výlučne živým, preto túto sviatosť treba vyslúžiť chorému čím skôr, lebo ide pre neho o mimoriadnu Božiu silu. Je správne, ak sa chorý pred touto sviatosťou sviatostne vyspovedá a prijme Eucharistiu.

Ak je chorý v bezvedomí, taktiež možno vyslúžiť túto sviatosť, aj keď nebol vyspovedaný, lebo táto sviatosť v takomto prípade sprostredkuje aj odpustenie hriechov. Je však nesprávne, ak príbuzní chorého čakajú do poslednej chvíle a až potom požiadajú o vyslúženie tejto sviatosti. Preto je dôležité pri objavení vážnej choroby, čím skôr skontaktovať kňaza.

 

Komu treba udeliť sviatosť pomazania chorých?

Kán. 1004

1. Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve.
2. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

Kán. 1007  

Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.


Čo treba pripraviť k vysluhovaniu sv. pomazania chorých?

  1. stôl prestretý bielym obrusom
  2. kríž
  3. dve horiace sviece
  4. svätenú vodu

Prosím, aby ste kňaza zavolali k chorému, čím skôr, nie až vtedy, keď chorý nekomunikuje. Je možnosť prijať pomazanie chorých, aj keď sa chorý nachádza v nemocnici napr. vo Zvolene. 

Kým príde kňaz, pri chorom sa modlíme. Ak sa chorý nevládze modliť, k modlitbe ho nenútime.