Prvé sväté prijímanie

Ježiš povedal: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z  neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky… Kto je  moje Telo a pije moju Krv, má večný život … ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,51,55,56) 

Eucharistia je stredobodom a vrcholom života Cirkvi,  lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetky svoje  údy k obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú obetoval Otcovi  na kríži, a to raz pre všetky časy; prostredníctvom tejto  obety rozsieva milosti spásy na svoje Telo, ktorým je  Cirkev. (KKC 1406-1407) 

 

Ako postupovať?


Slávnosť prvého svätého prijímania sa koná pre žiakov tretieho ročníka základnej školy, ktorí sa pripravovali počas hodín náboženskej výchovy a zúčastňovali sa na bohoslužbách. Uskutočňuje sa v mesiaci máj, po dohode s rodičmi, zvyčajne na Deň matiek – 2. májovú nedeľu. 

Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti prinesú potvrdenie o prijatí sv. krstu.