Cirkevný pohreb

Ako postupovať?

Prosím, aby ste úmrtie Vášho drahého zomrelého nahlásili čím skôr na farskom úrade, kde sa dohodneme na termíne pohrebných obradov. Pohrebné obrady môžu byť podľa štátneho zákona najskôr 48 hodín po úmrtí. 

Pozostalí zosnulého (alebo pohrebná služba) doručia na farský úrad “List o prehliadke mŕtveho“ alebo “Úmrtný list“, ktoré sú potvrdené z matriky v mieste úmrtia. (stačia kópie) Pochováva sa v pracovné dni a v sobotu.

Kňaz sa dohodne s pozostalými, či budú pohrebné obrady za zosnulého so sv. omšou. Pozostalí zosnulého sa dohodnú s kňazom, kedy môžu pristúpiť ku sv. spovedi (deň alebo dva pred pohrebom), aby mohli obetovať sv. prijímanie za zosnulého.

Pred svätou omšou sa modlí sv. ruženec za dušu zosnulého. Po nahlásení úmrtia sa vyzváňa kostolným zvonom o 15.00 hodine, až do konania pohrebu.

Odporúča sa, aby  bola za zosnulého slávená sv. omša, a to po jednom roku od úmrtia (výročná),  ktorú treba nahlásiť.

Pohreb je modlitbové stretnutie pri rozlúčke so zosnulým, nie sviatosť. 

Na pohrebné obrady je potrebné osloviť kantora.

 

Kódex cirkevného práva:

Kán. 1176

  • 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
  • § 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.

 Kán. 1184

Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:

  • všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;
  • iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.