16. cezročná nedeľa

za farnosť

21. júla
09:30

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Jozef Figur