votívna o Prebl. Panne Márii

+ rodičia Spodniakoví, syn Dušan

20. júla
07:00

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Jozef Figur