Najsvätejšia Trojica sviatok

za rodiny a príbuzných prvoprijímajúcich detí a za farnosť

26. mája
09:30

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Jozef Figur