Zbierka Boj proti chudobe, kúpou srdiečka

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku

Boj proti hladu

na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku.

V našej farnosti sa zbierka uskutoční v nedeľu 29.10.2023 po svätej omši.

Pomôcť môžete modlitbou a kúpou medovníkového srdiečka. Príspevok je dobrovoľný.

Modlitba sprevádzajúca zbierku Boj proti hladu:

„Milujúci Boh Otec,
tvoj Syn Ježiš Kristus povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych.
Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku,
aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.
Otče náš…“

Srdiečka a pokladničky budú pripravené v kostole vzadu na stolíku už od 24.10., od utorka.

Ďakujeme🙏🏻💛

Viac info o zbierke nájdete na:

24. októbra — 29. októbra
09:30

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Jozef Figur