Sviatosť birmovania

Prijatie daru Ducha Svätého

  • vysluhovateľ diecézny biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec

14. októbra
10:00

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Mons. ThDr. Marián Chovanec