Duchovná obnova členov Združenia Zázračnej medaily

V Kostole Svätej rodiny v Stožku sa uskutočnila v sobotu 10. júna 2023 Duchovná obnova členov Združenia Zázračnej medaily. Duchovná obnova pod vedením pátra Mykolu Dobru CM je voľne prístupná všetkým záujemcom.

Program

  • 09:00 – Sv. ruženec
  • 09:45 – Svedectvá a aktuality
  • 10:15 – Prednáška
  • 11:00 – Sv. omša
  • 12:00 – Obedná prestávka
  • 13:00 – Moderovaná adorácia
  • 14:15 – Borgariho a Božia prozreteľnosť
  • 15:00 – Ruženec
  • 15:15 – Prednáška a záverečné požehnanie

10. júla
09:00

Farský kostol Svätej rodiny, Stožok

Jozef Figur